„Това, което прави „Каритас”, като организация на Католическата църква, различна от многото организации, е милосърдието, съпричастността и волята за облекчаване на човешкото страдание, които са наша първа отговорност. Уникалното съчетаване на професионализъм с християнско отношение към ближния изгражда мостове между болката и живота с достойнство и правят Божията любов към човека и милостта между хората по-видима.

„Каритас” действа като едно човешко семейство и работи за намаляване на бедността и осигуряване на достоен живот за всички хора, независимо от техните пол, раса, религия и национална принадлежност. Сътрудниците на „Каритас” ежедневно се стремят да облекчат болката и страданието на изпадналия в уязвимо положение, като освен с професионални грижи, те даряват човека в нужда с внимание и искрена загриженост, от които той най-силно се нуждае.

Бедността и социалната несправедливост могат да бъдат изкоренени само когато действаме всички заедно, като едно семейство. Затова и тази година посвещаваме Деня на Каритас на общността, която ни сплотява и ни кара да действаме като едно човешко семейство в името на свят, в който всеки човек ще може да живее с достойнство и в мир. В дните от 3 до 9 ноември организираме Информационна седмица, представяща моралните устои, от които се ръководим в ежедневната си грижа за хората в нужда. Каним всички сътрудници и приятели на „Каритас” по време на тази седмица да инициират беседи по някои от заложените във всеки един ден теми, с което да извървим заедно пътя към същността и мисията на „Каритас”, която ни прави едно цяло.

По повод Деня на Каритас искам да изразя признателността си към всички вас, които дарявате любов и професионални грижи на бедните и уязвими хора, като с това допринасяте за тяхното по-добро съществуване. Искам да благодаря и на нашите партньори, които чрез съдействието, което ни оказват, спомагат за осъществяването надейностите ни в подкрепа на хората в нужда. Благодаря ви за вашата добросърдечност и желание да помагаме заедно!“

Епископ Петко Христов
Президент на „Каритас България”