На 10 октомври 2015 г. деца от Центъра за работа с деца с. Ореш заедно със свои съученици от училищата от с. Ореш и гр. Свищов взеха участие в игрите „Аз обичам Свищов”, които се организираха от Католическата църква „Св. Св. Кирил и Методий” – Свищов, съвместно с Община Свищов. Събитието отбелязва Деня на българската община и 200 години Образование в Свищов. Темата на игрите беше „Училищата в моя роден град и тяхната историческа ценност”, а целта – обогатяване знанията на децата относно историческото развитие на училищата в града и техните патрони. Децата бяха разделени по отбори и се движеха по определени маршрути, като посетиха всички училища в гр. Свищов. Отборът от Ореш носеше името „Абагарчета”, посветено на първата печатна книга на новобългарски „Абагар”, написана от Филип Станиславов роден в с. Ореш. Празникът завърши на пл. „Алеко”, като децата подредиха пъзел, изобразяващ всички училища в Свищов и пуснаха балони с цветовете на българското знаме.

Елка Иванова
Координатор ЦИКОПДР – с.Ореш