На 27 и 28.11.2015 г. за поредна година децата от ДЦДУ «Милосърдие» участваха във фестивала «Светът е за всички 2015 г.», който Областна администрация Русе организира във връзка с честването на Международния ден на хората с увреждания. В първия ден от фестивала децата участваха в изложба, на която представиха изработени от тях глинени произведения, картини и др., а във втория ден участваха в концерт.