Екипът на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“ се включи в инициативата на Община Русе – „Заедно за по-красив град“. Участниците в нея са представители на детски градини, училища и социални услуги и те проявяват своята креативност като изрисуват електрическите табла в и около сградите на институциите.

Какво сътвори екипа на център „Милосърдие“, можете да видите по-долу: