Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“ към Каритас–Русе организира за поредна година летен лагер за децата и родителите–потребители на Центъра. Лагерът се проведе в къща за гости в с. Дрента, община Елена.

Целта на проведения лагер и тиймбилдинг беше създаване на положителни емоции у децата– потребители на Центъра, родителите им, както и развитието на колективни ценности в организацията. Проведоха се много игри на открито сред чудната природа на Еленския балкан. Децата искрено се забавляваха и с радост взеха участие в игрите. Участниците бяха разделени на отбори, които се сблъскаха с многообразни предизвикателства. Сръчност, досетливост и работа в екип бяха само част от уменията, които трябваше да бъдат усвоени. Поради това, че се познават добре, всеки работеше ентусиазирано за победата на своя отбор. Чрез динамичните отборни предизвикателства (било то физически или логически) деца, родители и служители се сплотиха и заработиха като едно цяло, устремени към победата.

Резултати от проведения лагер и тиймбилдинг:

– Повишаване на екипната ефективност, сплотеността, задружността между отделните членове на екипа, взаимовръзката и толерантността помежду им.
– Повишаване на мотивацията за работа и удовлетвореността от участието в  процеса;
– Подобряване на комуникацията между участниците в лагера и усвояване на иновативни методи и техники за ефективна, навременна и целенасочена комуникация /персонал – родители – потребители/.

Целта на Каритас-Русе е чрез внимание и любов да работи за изграждането на едно по-добро общество, в което всички хора се чувстват достойни и имат равни права. Дейностите, които организацията предлага и организира, имат за цел благото на човека и са насочени към подпомагане на уязвими групи от обществото.
Присъединете се към някоя от инициативите ни в подкрепа на нуждаещите се хора. Нека семейството на добротворците увеличи своите членове! Благодарим ви, че помагаме заедно!