По-рано днес, екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Свети Винкенти“- Белене, предаде събраните книги от кампанията за обогатяване на библиотеката в Многопрофилната болница за активно лечение в Белене.

Специалистите от ЦСРИ-Белене изразяват своята благодарност към дарителите: Светла Михова; Моника Христова; Емил и Таня Михайлови; Елка Арнаудова; Елия Босилкова и Ивелина Събева.

Книгите ще радват своите нови читатели, а рисунки на потребители от Центъра ще красят коридорите и стаите на болницата.