В периода юли – август 2021 г. деца потребители, доброволци и ръководители от ЦОП „Том Сойер“ взеха участие в инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ – Община Русе, свързана с формиране на обществено приемливи нагласи и умения за превенция на детското асоциално поведение.

Участниците посетиха православен храм „Св. Николай“, Русенска Католическа Църква „Св. Павел от Кръста“ и „Саид Паша“ джамия.

Децата се запознаха с историята на посетените храмове и бележити личности, допринесли за духовното развитие на православието, католицизма и мюсюлманството. Участваха в беседи, свързани със семейните ценности, човешките взаимоотношения, равноправието и доверието в света и околните.

В рамките на инициативата децата и доброволците посетиха „Екомузей с аквариум“ на гр. Русе, като имаха възможността и да се запознаят с богатата колекция от вкаменелости и биоразнообразието от животински и растителни видове.

Финалната среща включваше круиз по р. Дунав с корабче „Русчук“, което предизвика незабравими емоции. Всички участници получиха тениски като подарък от организаторите – МКБППМН.

В същия ден, по инициатива на служителите на ЦОП „Том Сойер“, децата и екипът се разхладиха на плувен басейн „Норд“. Децата се забавляваха и събираха тен, а емоциите и доброто настроение завладяха всички.