„Бъдете здрави, успешни и добротворни“ – ако искате да се сбъдне пожеланието, идете до фоайето на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и си изберете украшение или полезна вещ от Коледния щанд.

Той е подреден от двата центъра на Русенската католическа организация „Каритас“, които се грижат за хора, останали по различни причини без покрив над главата си: Центърът за социална рехабилитация и интеграция на бездомни лица и Центърът за временно настаняване на бездомни и хора в риск „Добрият самарянин“. Повече от 70 потребители на центровете намират подслон, храна и помощ за социализация с грижите на „Каритас“ в момента.

Даровете от Коледния щанд са подготвяни от самите потребители, насърчавани от социалните работници Ирена Генова и Даринка Калапиш. „Събрахме липов цвят от дърветата в квартала още напролет, изсушихме плодове в часовете по готварство, украшенията с дървени пънчета са изработени по време на занимания по дърводелство“, обясниха организаторите. Коледният щанд ще остане до края на седмицата, а събраните средства са предназначени за обновяване на залата за рехабилитация.