Повече от 40 участници събра срещата между работодатели и бежанци от Украйна, организирана от екипа на „Каритас“ във Варна. Събитието се проведе на 26 юни от 14 часа в ресторант „Хоризонт“ и предостави възможност на местни работодатели да запознаят бежанците със свободни позиции и условия за работа. Повече от 30 бежанци, активно търсещи работа, се включиха, представиха своите умения и очаквания за намирането на работа.

Освен възможност за директна среща, представител на организацията представи дейността на „Каритас“ Русе във Варна и цяла Северна България в рамките на инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“. С подкрепата на ВКБООН, мрежата на „Каритас“ работи за активното и успешно включване на бежанците в пазара на труда в цялата страна. Екипът във Варна осъществява дейности като: информиране и консултиране; управление на случай в дългосрочен план; инфо сесии за хората, настанени по държавни бази и хотели; обучения за професионална реализация и предприемаческа програма. До средата на 2024 година е достигнала до близо 800 бежанци, живеещи във Варна и областта. Повече от 90 души са намерили работа, предимно в сферата на услугите и туризма.

Освен подкрепа за търсещите работа, „Каритас“ помага и на работодателите, чрез консултации и подбор на подходящите кандидати за обявените от тях позиции. По време срещата работодатели представиха позиции за постоянна работа; платени стажантски позиции; работа в хранителни и строителни борси, както и в администрацията. Основно предизвикателство пред двете заинтересовани страни си остава езиковата бариера, но мотивацията за работа и готовността на работодателите да приемат бежанци, спомагат за успешната реализация в трудовия пазар. И двете страни споделиха, че подкрепата от експертите на „Каритас“ е безценна и им дава надежда за по-добро развитие. Всички, които се нуждаят от съдействие могат да намерят варненския екип на „Каритас“ в Хуманитарен център „Каритас“ на адрес бул. „Княз Борис I“ 80 и в Общностен център „Компас“ на адрес ул. „Опълченска“ № 2.