На 27 юни екипът на Център за обществена подкрепа „Том Сойер’ заведе своите потребители на басейн, където децата се включиха в уроци по плуване. За повечето от тях това беше първо посещение на басейн и те с удоволствие се включиха в заниманията, като се учиха да общуват по-добре, да се грижат за себе си и другите и да спазват обществените норми на поведение.