На 22 март екипът на център „Милосърдие“ заведе децата-потребители на услугата на представление в Държавен куклен театър. Там малчуганите гледаха пиесата „Приказка за Ох“, която е написана в подкрепа на учебно-възпитателната работа с деца с цел създаване положителни навици в областта на здравното им образование.