От 5 до 9 май 2015 година в Белград се проведе работна среща на тема социално предприемачество и изграждане на социални предприятия в мрежата на Каритас на Балканския полуостров, в която участва Деница Лазарова от Каритас Русе. Събитието се състоя в рамките на проект ЕЛБА и имаше три основни цели – анализ на съществуващата ситуация в Балканските държави, споделяне на обща визия и възможност за осъществяване на проекта във всяка участваща страна.

Съществена част от работната визита беше посещението на социални предприятия в мрежата на Каритас и извън нея. Заедно със социалните си услуги, Каритас Шабац и Каритас Велиево в Сърбия успешно развиват и социалното предприемачество – Каритас Шабац има изградени три обществени перални, в които работят жени от уязвими групи, а Каритас Велиево освен обществени перални разполага и с печатница, в която се издават голяма част от материалите на Католическата църква и на мрежата на Каритас. Участниците в срещата посетиха и социалното предприятие „Наша къща“ – асоциация от родители на деца с увреждания, чиято цел е да помага на младежи със специфични нужди да се интегрират в обществото. Благодарение на доброто сътрудничество с общината в Белград се реализира и услугата „Кухня на колела“.

По време на срещата участниците дефинираха същността на социалното предприемачество в контекста на проекта и установиха, че Каритас трябва да го развива, фокусирайки се и върху икономическия елемент.