Срокът за кандидатстване се удължава до 10.02.2019 г.