По повод на Европейския ден за борба с трафика на хора- 18 oктомври, Каритас Русе организира мащабна информационна кампания за превенция на трафика на хора. Основна цел на кампанията е тя да стигне до възможно най-голям брой децата и младежите, тъй като те представляват най-голямата рискова група за попадане в схеми на трафик поради липсата си на опит и невъзможността да разпознаят реални рискови ситуации.

Кампанията стартира на 12 oктомври и ще бъде реализирана в няколко етапа. В първия етап е предвидено провеждането на открит урок по метода „ученици обучават ученици” в 4 училища на територията на град Русе- ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Ангел Кънчев”, ОУ „Братя Миладинови” и СОУ „Възраждане”. Урокът ще бъде в рамките на един учебен час, а учениците от седмите и осмите класове ще бъдат запознати от децата-доброволци на Каритас Русе с понятията „трафик на хора”, „жертви на трафик” и „трафиканти”, както и с методите за въвличане на жертвите и с начините да се предпазим от попадане в подобна ситуация. Освен това всеки участник в урока ще получи брошура, съдържаща най-важната информация.

Вторият етап от кампанията ще се проведе в партньорство с БЧК Русе, Сдружение „Център Динамика” и Клуб на социалния работник към РУ „Ангел Кънчев”. На 16 oктомври в Университета ще се състои пресконференция, а след нея прожекция на документален филм, последвана с дискусия. На 18 oктомври от 13:00 до 15:00 часа на територията на Mall Rousse деца-доброволци от Каритас Русе, БМЧК Русе и Сдружение „Център Динамика” ще раздават информационни материали и ще прожектират кратки филми с послание превенция на трафика на хора.

През следващите две седмици-19 oктомври – 03 ноември, Каритас Русе ще се включи и в научно-изследователско проучване на РУ „Ангел Кънчев” с участието на студенти, докторанти и ученици, което ще завърши с представяне на резултатите на кръгла маса и издаването на книжка-доклад.