Поредна беседа за служителите на Каритас Русе се проведе на 22 януари в сградата на Център за деца с увреждания „Милосърдие”. Водач на духовните упражнения беше о. Валтер Гора – енорийски свещеник на енория „Св. Павел от кръстта”, който сподели своите разсъждения за това как хората откриват Бог и за ролята на християнските ценности и морал.

Заедно с о. Валтер участниците в беседата размишляваха над връзката между вярата и разума и дискутираха как човек открива Бог и какво ни прави добри християни.