Поредна беседа за служителите на Каритас Русе се проведе на 15 април в сградата на Център за деца с увреждания „Милосърдие“. Водач на духовните упражнения беше енорийскяит свещеник в Белене – отец Паоло Кортези, който изнесе лекция за милосърдието и представи булата на папа Франциск, с която на 11 април беше обявена извънредна Света година на милосърдието. В булата си папа Франциск цитира Евангелието на Лука и призовава хората да преоткрият физическата и духовната страна на милосърдието: “ да нахранят гладния, да напоят жадния, да облекат голия, да приемат в дома си непознатия, да изцерят болния, да посетят затворника и да погребат мъртвия… И нека не забравяме духовната страна на милосърдието: да съветваме съмняващия се, да учим невежия, да поучаваме грешните, да утешим опечаления, да прощаваме обидите, търпеливо да понасяме тези, които ни вредят, да се молим за живите и за мъртвите.“
Отец Паоло предизвика дискусия между присъстващите на беседата, които споделиха своите възгледи за милосърдието и необходимостта от това хората да не позволяват разликите между тях да пречат на взаимната любов.