КОИ СМЕ НИЕ

Каритас Русе е организация с нестопанска цел, основана през 1992 година, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени структури в четири населени места на територията на епархията. Каритас Русе е член на НКФ Каритас България и част от голямото семейство на Каритас Интернационалис.

Каритас Русе, мотивирана от Христовото учение се бори с бедността, изключването и дискриминацията. Чрез проектите и застъпническите си кампании, чрез предоставяните социални услуги в общността и действия при бедствия, Каритас Русе достига до хиляди жени, деца и мъже и съдейства за постигане на социална справедливост. Каритас Русе оказва съдействие на Католическата църква в Никополска епархия в усилията й да изгради едно общество, основано на вярата и да помогне на гражданите от епархията да изпълнят своите морални задължения.

В своята работа ние се ръководим от християнските ценности и принципите на:

  • състрадание, милосърдие, благотворителност, облекчаване на човешкото страдание и подпомагане човешкото развитие и достойнство;
  • подпомагане на крайно нуждаещи се, без оглед на раса, пол, възраст, народност, политически възгледи и вероизповедание.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Политика за поверителност.
I Accept