50 тежко болни възрастни хора от с. Малчика и гр. Левски бяха зарадвани с пакети с хранителни продукти от Каритас Русе по повод 11 февруари – Световен ден на болните, отбелязван ежегодно в Католическата общност по света.

Енорийският отговорник на Каритас в Малчика – Нина Алексиева, заедно с местни доброволци на организацията, посетиха домовете на самотните възрастни хора, за да разнесат пакетите с трайни хранителни продукти и най-вече за да ги изслушат и да им вдъхнат надежда.

Сътрудниците и доброволците на Каритас Малчика са ежедневно до нуждаещите се хора в общността и, наред с всички благотворителни инициативи, им оказват и така необходимата морална подкрепа.