От месец юли Гоизедер посещава всяка седмица Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие”. Тя пристига от Франция в нашия дунавски град като чуждестранен доброволец по Еразъм +. През изминалите няколко месеца, тя заедно с още няколко младежи, взема участие в различни събития на Младежки дом-Русе.

Занимавайки се в средата на социалните дейности в родната си страна, тя приема работата си с децата като своя лична кауза и удовлетворение. Гоизедер участва активно в дейностите организирани от Дневния център: рехабилитация, арттерапия и активни игри на открито с децата, които спомагат за тяхното развитие и приобщаване към самостоятелен начин на живот. Потребителите и служителите от Центъра искрено се радват на нейното присъствие и нейната работа е много ценна за всички участващи страни.

Младото момиче е в Русе за още четири месеца като е част от проекта „Доброволчеството: Стъпка нагоре в твоя живот” на Стратегическа доброволческа служба по програма Еразъм +.