За втора поредна година деца и служители на Центърa за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Винкентий“ и Център за обществена подкрепа „Св. Марта“ – Белене взеха участие във Фестивала на къдроглавия пеликан. Той се организира от Дирекция на Природен парк „Персина“ и тази година той се проведе на 3 и 4 юни като информационно – образователно събитие с природозащитна насоченост.

Двете социални услуги организираха ателиета с екологична и образователна насоченост, специално създадени за Фестивала на къдроглавия пеликан с тема: „Опазването на къдроглавите пеликани“. В тях се включиха малчугани от всякакви възрасти и чрез различни арт занимания научиха повече за къдроглавия пеликан, опазването на биоразнообразието и природата. Сред участниците  беше и г-н Милен Дулев, кмет на град Белене.