Кординаторът на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ за Каритас Русе – Кремена Цанева, взе участие в „Гражданска среща“, проведена днес в Конферентната зала на Екомузей с аквариум, Русе. Срещата е част от поредица, организирана от Форум Гражданско Участие.

Основната тема на събитието беше наскоро приетият Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество и предстоящото формиране на неговия членски състав съгласно Постановление 214/02.09.2019 на МС. Представена беше подробна информация относно бъдещата дейност на Съвета, по какъв начин непривителствените организации могат да се включат като кандидати или гласуващи за неговите членове. В „Гражданската среща“ се включиха представители от различни НПО-та и неформални групи от северната част на България, които споделиха своето мнение, притеснения и идеи относно Съвета и начина, по който той ще бъде полезен на българското гражданско общество.