На 18-ти юни в епархийния офис на Каритас Русе се проведе кръгла маса на тема „Как можем да работим за повишаването на знанията ни на вътрешно ниво за темите развитие и миграция?„. В събирането взеха участие представители на всички социални услуги, предоставяни от Каритас Русе. То е част от събитията провеждащи се в инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND)

На срещата беше направена презентация относно проекта и повече информация за Целите за устойчиво развитие на ООН. Модератори бяха Кремена Цанева и Цветана Ненова и заедно с тях, присъстващите споделиха своя личен опит, мнение и идеи за бъдещи промени. Дискусията приключи с планове за още срещи и обогатяване по темата.

 

 

  Кръглата маса се реализира в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“, финансирана от                                                                Европейския съюз.