В началото на месец декември 2018 в Енорийския дом на село Малчика бе проведена за поредна година среща на доброволци и служители от услугите на Каритас Русе. Присъстваха гости от селата Малчика и Ореш, също така от Свищов и Русе. В духа на събитието, като част от дискусията беше направено и представяне на инициативата „Миграция, взаимодействие и развитие“ .

Въпросите защо и как хората мигрират бяха зададени към аудиторията. Миграцията като един чисто човешки процес на промяна, в търсене на по-добри условия за развитие и живот. Участниците подкрепиха твърдението, че почти всеки един от нас има своята история на миграция-дали ще е някой наш близък напуснал държавата или родното село към големия град. Обсъдиха се и въпросите по какъв начин ние като общество можем да работим заедно за интегрирането на хората, решили да намерят по-добро бъдеще в нашата държава и как те самите могат да ни бъдат полезни със своите знания и умения. Подхождайки към различните от нас с разбиране и отворено сърце, можем да разберем, че те всъщност не са ни толкова далечни!