По-рано днес Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“ получи поредното дарение. Този път екипът на ВИТТЕ АУТОМАТИВ България показа своята щедрост и дари инвалидна количка на центъра. Тя ще бъде изполвана в рехабилитационната работа с потребителите на услугата. Благодарим!