Потребители на Центъра за временно настаняване на бездомни лица „Добрият самарянин“ получиха пакети с  трайни хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Хранителните продукти ще осигурят допълнителна подкрепа на Центъра в осигуряването на грижа за настанените лица.