Възлюбени в Господа Исус Христос, братя и сестри!

В навечерието сме на един от най-светлите християнски празници – раждането на Божия син, Исус Христос. Това събитие е една от най-вълнуващите благодати, която ни прави съпричастни към Божието послание за човечност, в което блести светлината на Въплътения Бог.

Нека в дните около Рождество Христово, да си спомним, че сме деца Божии и като такива в нас изначално е сътворено доброто, което храни и възражда душата. Да си спомним светлината на Витлеемската звезда и явилият се Ангел, който възвестил на пастирите, че на света е дошъл Спасителят: „И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с Ангела многобройно войнство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“ (Евангелие от Лука, 2:10-14).

Исус дойде на света, за да донесе истинския Живот – този, който има не само силата да премине през смъртта, но и който има силата да претвори Любовта в ежедневието на днешния свят.

Светло и благодатно Рождество Христово!

 

 

Ваш в Христос,

† Никополски епископ Петко Христов

Президент на „Каритас България“