В началото на април Каритас Русе спечели конкурс, обявен от Община Русе, за предоставяне на социалната услуга Кризисен център за жертви на домашно насилие. Услугата ще бъде финансирана от Общината като местна дейност, разполага с капацитет 15 места и ще включва: настаняване и хуманитарна помощ; индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми; социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване; емоционална подкрепа; възможност за поддържане на лична хигиена и уединение; консултация с адвокат; съдействие за връзка с институции; организация на свободното време. Телефонът за връзки с Центъра е: 0882032831