Близо 7 милиона реакции е предизвикала кампанията на Каритас „Какво е дом?“ (#whatishome) в социалните медии за две години. В момента тече третата част от инициативата, която привлича внимание към темата. 

Това стана ясно днес, 23 юли, по време на кръгла маса и дискусия за миграцията и местните общности, организирана от Каритас Русе в Тутракан. В изложбената зала на историческия музей в града се събраха представители на местните общности, неправителствения сектор и експерти.

Координаторът на проекта за Каритас Русе Кремена Цанева представи „Какво е дом?“ (#whatishome) като тригодишна кампания на „Каритас Русе“, „Каритас България“ и още 11 „Каритас“ организации от Европа, която поставя акцент върху взаимовръзката между миграцията и развитието, причините за миграцията и дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом. Тя е част от международната инициатива „MIND Миграция, взаимодействие, развитие“

Тази година кампанията насочва внимание към приноса на мигрантите за развитие на страните, от които произхождат и в които са се установили да живеят и работят. Основната цел е да се съдейства за постигане на по-голяма приемственост и толерантност към мигрантите в България и в Европа и да се покаже тяхното положително влияние върху местната култура и ежедневие.

„Какво е дом?“ (#whatishome) споделя историите на познати и непознати хора, установили се или завърнали се в България, откриващи нейните възможности за живот, работа и развитие. Защото изконно право на всеки човек е да развива потенциала си и да допринася за развитието на обществото, в което е открил своя дом, независимо от произхода си и държавата, от която идва. 

В България кампанията се провежда през месеците юли и август в уеб сайта и социалните канали на „Каритас Русе“ и „Каритас България“ във Facebook, Instagram и Twitter.

В рамките на MIND русенската организация Каритас организира различни събития, насочени към специални публики или широки аудитории. Кръгли маси за миграцията и устойчивото развитие събират експерти в областта на бизнеса, местните общности, образователните институции. Близо сто участници на година събира Маратонът на солидарността, който се провежда наесен. Миналия месец в Русе беше представено изданието „Българският миграционен парадокс. Позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс“ Изследване и доклад на проф. Анна Кръстева.

 

Какво е дом?“ е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз.