На 19-ти април от 10:30 до 17:00 часа на партерния етаж в МОЛ Русе, Каритас Русе организира благотворителен Великденски базар. На него ще бъдат изложени великденски произведения, дело на децата от Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“ и Център на обществена подкрепа на деца и семейства в риск „Том Сойер“, както и на бездомните лица от Центъра за социална интеграция и рехабилитация на бездомни лица.

Посетителите на базара ще могат да се запознаят и с работата на социалните услуги, предоставяни от Каритас Русе.

Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на оборудването на логопедичен кабинет за говорна терапия на деца със специални нужди в Дневен център „Милосърдие“ и в подкрепа на нуждите на другите два центъра.