„Каритас България“ обявява конкурс за кратки, иновативни и творчески проекти, свързани с темите за МИГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ. Конкурсът е отворен за студенти (редовна и задочна форма) и докторанти в български университети от цялата страна.

Целта на конкурса е да ангажира младите хора, които пряко се интересуват от темите за устойчивото развитие, миграцията и целите на ООН (Програма 2030), като чрез работите си те могат да изразят свободно своето мнение, да проявят креативност и иноваторство.

В рамките на конкурса ще бъдат отличени 3 проекта – най-добрите от постъпилите предложения. Ще бъдат връчени 3 награди от 500 лв., които да подпомогнат осъществяването на отличените проекти.

Срокът за представяне на предложенията е 30.04.2019 г., на следния имейл адрес: competitions@caritas.bg, на вниманието на „Каритас България“.

Наградените проекти ще бъдат обявени на сайтовете на „Каритас България“: www.caritas.bg, и „Каритас Русе“: www.caritas-ruse.bg, на 30.05.2019 г. Одобрените проекти  трябва да бъдат осъществени до 30.07.2019 г.

„Каритас България“ ще се свърже с одобрените кандидати, за да договори процеса и начина на изпълнение на проекта.

Документите, нужни за участие в конкурса, могат за бъдат изтеглени оттук:

 

Конкурсът се реализира в рамките на инициативата Миграция, взаимодействие, развитие (MIND) , финансирана от Европейската комисия