През месец август Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“ към Каритас Русе започна кампания за събиране на средства, чрез които да се подобрят една от залите за занимания като обособят пространства за различни практически занимания – музикален кът, майсторски кът, арт-терапевтичен кът, сензорен кът, спортен кът, кътове за шивачество, готварство и градинарство. Целта на дейностите в кътовете е да стимулират инициативността на децата и да развиват умения за самостоятелност.

След обявяване на инициативата в сайта: Платформата.бг и във всички комуникационни канали на Каритас Русе, чрез дарения от родители и анонимни дарители, беше събрана сумата ог 2 350 лв. С нея бяха закупени латекс за освежаване на помещението, нов балатум и мебели за оформяне на кътовете.

Каритас Русе изразява своята благодарност към всички включили се в инициативата!

Всеки ден 33 деца и младежи със специални нужди от община Русе посещават Дневен център за деца и младежи с увреждания „Милосърдие“, РКО „Каритас”. С тях работят екип от специалисти – кинезитерпаевт, психолог, специален педагог, социален педагог и арттерапевт, които помагат терапевтично за възстановяване и поддържане доброто им здравословно състояние.