на 27-ми юли в село Малчика се проведе поредната кръгла маса от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ . В нея се включиха служители и доброволци от услугите на Каритас Русе из страната.

Като част от събитието бе представена протичащата кампания „Какво е дом?“, чийто фокус е интеграцията на мигрантите в страната домакин. Обсъдиха се въпросите какво можем да постигнем, както на вътрешно ниво в Каритас, така и извън нашия кръг и как промените започват от нас самите като личности.  Пред публиката бяха обсъдени целите за устойчиво развитие и как те са пряко обвързани с миграцията и чисто човешкото право на търсене на по-добро бъдеще. Участниците проявиха изключителен интерес към интервюто на Ирина Мутафчиева, което е отново част от тригодишната инициативата и обсъжда темата за младите и тяхната роля като мигранти. Обсъдените теми бяха основа на последвала дискусия и зададени въпроси.

 Събитието  се реализира в рамките на инициативата“Миграция, взаимодействие, развитие” (MIND), финансирана от Европейския съюз.