Излезе от печат „Контекстов анализ на нивото на полова и етническа дискриминация’ Доклад 2, оформен и издаден по приключилия проект „Приеми и промени“, в който Каритас Русе беше парньор, заедно с друга българска организация – Делфи – България.

Докладът засяга теми като националното законодателство и наказателното право, мерки за борба с дискриминацията и добри практики, както и дискриминацията и насилието, основани на миграцията.

Проект „Приеми и промени“, финансиран по програма DEAR на Европейската комисия приключи през декември 2020 година. Основната му цел беше да повиши осведомеността на младите хора по отношение на различните форми на насилие и дискриминация и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура. Партньори по проекта бяха организации от Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Португалия, Румъния и Испания.