В периода 26-29 октомври 2021, в Дортмунд, представители на Каритас Русе посетиха екипа на местната Каритас организация. Инициираната от Каритас Дортмунд среща беше с цел двата екипа да се опознаят и обменят опит и работни практики, както и да бъдат обсъдени възможности за бъдещи съвместни проекти в подкрепа на хора в нужда.

Като част от организираната програма бяха включени срещи с представители на католическата енория в Дортмунд, координатора на услугите на организацията, ръководителя и част от екипа на отдела на Каритас Дортмунд за миграция и интеграция, представители на консултанския център за мигранти от европейски страни „Willkommen Europa“, както и част от работещите по транснационални проекти на общинско ниво. Също така беше организирано посещение в дневен център за бездомни лица – „Gast-Haus“, където бездомните лица в града могат да получат храна, медицинска и социална подкрепа, както и да се погрижат за своята хигиена. По време на работните срещи експертите представиха опита си в работата с мигранти, социално слаби и бездомни лица и какви предизвикателства се срещат всеки ден, както в Дортмунд, така и в България.

Освен работните срещи беше организирано и посещение на северната част на града, квартал населен предимно от мигранти, голяма част, от които българи. Нивата на престъпност и безработица в него са високи, но консултантският център „Wilkommen Europa“ е едно от местата, където българи и други европейски мигранти, могат да получат помощ в процеса на интеграция в Дортмунд на своите майчини езици(български, румънски, полски и др.).

Като резултат от работното посещение екипите от двете страни бяха изяснени проблемите и предизвикателствата, които срещат в работата си и в каква насока могат да развиват бъдеща съвместна работа в подкрепа на българските граждани.