Всички социални услуги на Каритас  Русе продължават своята работа и предоставянето на подкрепа на своите потребители, макар и дистанционно. Специалистите от Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие”, Център за обществена подкрепа „Том Сойер” и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания „Св. Викентий” – град Белене провеждат дистанционна форма на работа .

От началото на извънредната ситуация са определени индивидуални планове за всички деца и младежи, също така и дни за групови дейности. Онлайн срещите включват кинезитерапевтични, педагогически, психологически, арттерапевтични активности, които спомагат за поддържането на постигнатите резултати в развитието и подкрепата на децата. Емоционалната им връзка със специалистите, работещи с тях непрестанно, също е много важна и екипът на Каритас Русе отделя специално внимание към всеки един случай в социалните услуги. Родителите и потребителите възприемат метода на много позитивно и с радост споделят моменти от своето ежедневие по време на социалното дистанциране.