Днес, 28.03.2019 г., в ДЦДМУ „Милосърдие” към РКО „Каритас” стартира програма за родители на деца на възраст до 8 години с увреждания и затруднения в развитието „Да пораснем заедно плюс”. Програмата е разработена в Хърватска и включва 11 тематични сесии, които се провеждат ежеседмично с група от 6 до 12 родители и се водят от екип експерти. По време на сесиите родителите на деца със специфични потребности имат възможност да споделят опит, знания и умения във връзка с грижите за децата, както и своите преживявания като родители.