Разрастващата се пандемия COVID-19 ни кара да бъдем още по-мобилизирани и отговорни към най-уязвимите. Защото често страхът от това, че си сам, немощен и забравен, особено в ситуация на криза, е по-разрушителен от физическата болка. А подкрепата, дадена от сърце и с грижа и мисъл за човека до нас, може да спаси живот!

Затова „Каритас“ продължава да бъде до най-уязвимите днес. Ежедневно 715 възрастни хора, бездомни хора и социално слаби хора от Русе, Белене, Плевен, Раковски, Житница, София, Пловдив, Малко Търново, Покрован и Веселиново получават подкрепа от медицинските сестри,        социалните помощници и доброволците на „Каритас“.

За да продължим да помагаме, имаме нужда от предпазни консумативи. Нужните консумативи за 1 месец са:

 • 800 бр. маски за еднократна употреба;
 • 90 бр. маски за многократна употреба;
 • 2800 чифта ръкавици;
 • 2800 чифта калцуни;
 • 77 предпазни очила;
 • 2 650 бр. защитни облекла (медицинска мантия/престилка);
 • 230 бр. дезифектанти.

Вярваме, че когато действаме заедно, можем да се справим. Затова ви каним да се присъедините към нас. Да бъдем до най-уязвимите днес! Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, може да спаси живот!

Може да помогнете, като:

 • Дарите предпазни консумативи (може да се свържете с нас на info@caritas.bg).
 • Дарите по банков път, с основание за плащане: Заедно:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане:
Титуляр на сметката: Каритас България

 • Дарите онлайн.
 • Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
 • Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).