„БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ“ дари на „Каритас България“ 35 комплекта настолни компютри и 2 принтера.

Голяма част от компютрите бяха раздадени на деца и младежи в уязвимо положение, посещаващи центъра на „Каритас Русе“ за социална рехабилитация и интеграция „Св. Викенти“ в гр. Белене. Дарението много зарадва децата, които нямат собствени компютри, а в днешната пандемична ситуация изпитват огромна нужда от тях, за да участват пълноценно в дистанционната форма на обучение.

Останалите компютри и принтерите бяха използвани за оборудване на специална зала в център „Св. Викенти“ за ежедневните занимания с децата и младежите, както и за  центъра, където се събират доброволците от младежкия „Каритас“ – движение към „Каритас София“.

Благодарим на „БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ“ за дарението! Благодарим ви, че помагаме заедно!