„Приеми и промени” видео конкурс година втора

Правила на конкурса

„Дискриминацията (не) съществува ”

 

А) ЦЕЛ НА КОНКУРСА И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

 1. Конкурсът е отворен за класове от средните училища, участващи в проекта „Приеми и промени” (по-долу „Проектът”), съфинансиран от Европейската комисия. Целта на състезанието е да бъде създаден видео съдържание, чиято тема да бъде дискриминацията и нейните контрасти. То ще бъде разпространено из социалните мрежи, интернет пространството, телевизия, радио и всякакви други средства, които Проектът използва за промотиране. Проектът има образователни и художествено-културни цели.
 2. Състезанието обхваща две отделни части:
 • Видео секция
 • Плейлист секция

 

 1. Класовете трябва да работят в групи от поне трима участници. Една група може да включи и външни участници, при условие, че те не представляват повече от половината от общия брой членове (например, при група от 5 човека, ще се приеме участието на максимум двама външни участници).

 

 1. Темата на конкурса е дискриминация и е вдъхновен от отговори, реакции и коментари, получени след задаването на следните въпроси:
 • Какво е дискриминация?
 • Вие дискриминирани ли сте в ежедневието си? Как?
 • Дискриминирали ли сте някого в ежедневието си? Ако да, как? И защо?
 • Как се борите с дискриминацията в ежедневието си?
 • Според вас дискриминацията съществува ли? Или не?

 

Б) Клаузи, засягащи „ВИДЕО” частта

 

 1. Видео част: Участници и условия за участие

Всички ученици от средни училища, които участват в европейския проект „Приеми и промени” имат достъп до конкурса, както и хора извън училищата, дори и непълнолетни, при условие че тези, които упражняват настойнически права попълнят формуляр за съгласие, който позволява участие в конкурса.

 

Видео частта от конкурса предвижда награда за трите най-добри видеа, направени от групите от ученици.

Видеата могат да бъдат замислени по време на уъркшопите в часовете с ученици и да са създадени от участниците в тяхното свободно време.

Няма ограничение в количеството видеа, които един клас може да представи.

 

Качване на видеото в интернет, носи съгласие с всички срокове и условия на формата за съгласие и нейните ограничения.

 

 1. Видео част: Технически характеристики на видеата

 

Продължителността на видеото трябва да бъде между 30 и 60 секунди.

Видеото трябва да бъде заснето вертикално (пейзажен формат), а НЕ хоризонтално (портретен формат).

Диалози не са позволени; само кратки текстове на английски ще бъдат приемани.

Заглавието на всяко видео трябва да завършва с „_recandchange” (например hello_recandchange).

Всякакви режисьорски техники са разрешени.

 

 1. Видео част: Продължителност на конкурса и процедура по гласуване.

 

Конкурсът започва на 18 март 2019 и приключва на 25 май 2019 в 23.59 часа. Видео файловете могат да бъдат качени на уебстраницата http://submit.recognizeandchange.eu/ между  7 и 25 май 2019.

Видеа качени през този период ще бъдат видими на платформата от 1-ви юни 2019. На същата дата ще започне и процедурата по гласуване и ще приключи на 31-ви август 2019 в 23.59 часа.

Публиката ще може да отбележи гласа си чрез кликване върху „Like” в специално създадена кутия. Всеки човек може да гласува за неопределен брой видеа, но всяко видео може да получи само по един глас от един и същ човек.

 

Крайният резултат ще бъде определен, както следва:

 • 100 % чрез публично гласуване

Крайният вот е безспорен.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на уебстраницата http://submit.recognizeandchange.eu/

 

 1. Видео част: награди

Трите най-добри видеа направени в България ще бъдат наградени по време на публичен ден в Русе, който ще бъде проведен през септември.

Наградите ще бъдат обявени в полза на класа:

 • 900 € първо място
 • 600 € второ място
 • 300 € трето място

В последствие трите, наградени видеа ще участват в подбора измежду всички страни, участници в проекта „Приеми и промени” на втората интернационална конференция на Проекта в Румъния. Няма награди в тази селекция. Видеото на победителите ще бъде разпространено и използвано като част от Проекта, споменавайки авторството на победителите.

 

В) Клаузи, засягащи „плейлист” секцията

 

 1. Плейлист част: Участници и условия на участие

 

Плейлист секцията обхваща определянето на специална награда за най-добро видео (плейлиста), създадена чрез играта „Избери и промени” от линка

                                           game. recandchange.eu

Участие в ПЛЕЙЛИСТ секцията на конкурса е позволено на всички ученици от участващите класове от средните училища, част от проекта „Приеми и промени” и тези, които създадат плейлиста от играта „Избери и промени”, от пет клипа, съществуващи в играта.

Участието в конкурса е обект на приемане на правилата за участие.

 

Щом плейлистата бъде създадена, участникът(участниците) могат да я представят за конкурса – Плейлист секция – попълвайки съответните полета, които ще се покажат в последната част на играта. Полетата със задължителна информация са: заглавие на плейлиста, държава на произход, училище, име(на) на създател(и) и трябва да бъдат последвани от имейл адрес за връзка.

 

За ДЪРЖАВА моля използвайте следните абревиатури

GR Гърция

BG България

RO Румъния

IT Италия

FR Франция

SP Испания

PT Португалия

CV Кабо Верде

BR Бразилия

 

Запазването на плейлистата включва автоматично участие в „Плейлист” секцията на конкурса. Авторите ще бъдат информирани ако предоставената плейлиста е спечелила награда.

10.  Плейлист секция: Продължителност на конкурса и гласуване.

 

Всички плейлисти, запазени правилно на страницата до 31-ви август ще бъдат включени в Плейлист отдела на конкурса.

Подборът на 5-те най-добри плейлисти ще бъде направен от жури.

 

 1. Плейлист секция: Награди

Петте плейлисти, сметнати за най-добри според журито ще бъдат наградени по време на церемония, проведена през септември 2019.

Всяка една от петте най-добри плейлисти ще получи специално споменаване и награда, състояща се във ваучери на стойност 200 евро.

 

В) Клаузи засягащи двете секции

 

 

Употреба на уебстраницата е позволена единствено за изключителните цели на конкурса или гласуването на участващите видео или плейлиста. В никакъв случай ползвателят или участникът в инициативата, не може да използва сайта за търговски, икономически, рекламни или доходоносни цели като цяло или за лична, или незаконни цели.

 

Всички изображения, логота, имена, появяващи се на уебсайта http://submit.recognizeandchange.eu/  не са излючителна собственост на  ISCOS Piemonte и / или партньори в Проекта. Нищо от съдържанието на уебстраницата не може да бъде разбрано по начин, който да дава права или лиценз на партньорите или ползвателите, върху която и да е търговска марка или авторско право, обвързани със сайта. Всички права, включващи авторски права и права към базата данни на сайта, и неговото съдържание са излючителна собственост на  ISCOS Piemonte и/или на партньорите на Проекта.

 

 1. Характер на публикуваното съдържание и отхвърляне от конкурса.

На страницата http://submit.recognizeandchange.eu/ нямат да бъдат качени видеа с нелегално съдържание. Следователно е забранено да бъдат включени (списък с примери):

 • Незаконни, клеветнически, опозоряващи, обидни, нападителни и възмутителни материали;
 • Материали, които описват, обвързани са, обсъждат или провокират омраза или насилие, или дискриминация на основата на пол, сексуална ориентация, раса, религия или националност;
 • Обиден, нецензурен, порнографски материал, нарушаващ поверителността на другите субекти
 • Материал, който е бил копиран
 • Материали, които нарушават правата на трети лица, бъдейки от какъвто и да е характер или заглавие
 • Промоционални видеа, реклами или нежелани предложения;
 • Вируси, корупираща информация или други вредни, нежелани или разпространяващи се файлове;
 • Материали, които могат да изложат ISCOS Piemonte пред трети лица, за каквото и да е причина

В тези случаи, изброени като примери, ISCOS Piemonte и неговите служители имат цялата свобода да решат да премахнат видео от сайта и да изключат участника от конкурса.
ISCOS Piemonte може също така незабавно да премахне видеоклипове, които по свое усмотрение считат за неподходящи или противоречащи на духа на проекта. Във всички случаи, в които ISCOS Piemonte решава да премахне видеоклипа от сайта, участникът се отказва да отстоява каквото и да е право или иск срещу ISCOS.

 

 1. Излючване на собствениците на сайта от отговорност

ISCOS Piemonte и партньорите по проекта не са отговорни за: а) изпращането на видеоклипове след крайните срокове или за видеоклипове, които не са получени, или за качването на повредени видеоклипове; б) неправилно функциониране на интернет мрежата в) всяка повреда или загуба на видеоклипове, причинени от събития, които са извън контрола на ISCOS Piemonte или поради непреодолима сила или случайни събития.

Ето защо участниците се отказват от сега всички претенции относно изброените факти срещу ISCOS Piemonte или неговите правоприемници.