Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на домашно насилие

Капацитет: 15 места.

Основни дейности: Настаняване и хуманитарна помощ; индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми; социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване; емоционална подкрепа; възможност за поддържане на лична хигиена и уединение; консултация с адвокат; съдействие за връзка с институции; организация на свободното време.

Финансиране: Община Русе, общинска дейност

Контакти: Управител – Камен Кънчев

Тел: 0882 03 28 31
krizisen.centar@caritas-ruse.bg