Заключителна среща по проект „Развитие на нови социални услуги“ организира Каритас Русе

От 3 до 5 август 2016 г. се проведе Заключителна среща по приключилия на 15 юли тригодишен проект "Развитие на нови социални услуги в [...]