Кръгла маса на тема превенция на отпадане от училище на ромски деца организираха Община Русе и Каритас Русе

На 22.07.2016 г. в конферентната зала на хотел Дунав се проведе Кръгла маса на тема „Превенция на отпадане от образователната система и приобщаване на ромските [...]